Pagrindinis


Dabartinės lietuvių kalbos žodynas: šeštas (trečias elektroninis) leidimas. Kompaktinė plokštelė / redaktorių kolegija: Stasys Keinys (vyr. redaktorius), Laimutis Bilkis, Jonas Paulauskas, Vytautas Vitkauskas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006; internetinė versija, 2011. – http://dz.lki.ltDabartinės lietuvių kalbos žodynas yra universalus aiškinamasis, norminamasis, plačiausiam skaitytojų ratui skirtas bendrinės kalbos kodifikacijos veikalas. Jame pateiktas didelis pluoštas bendrųjų dabartinės bendrinės lietuvių kalbos žodžių, šiek tiek įdėta regioninių (tarmių), plačiau vartojamų šnekamosios kalbos, taip pat ankstesnės ir šiuolaikinės grožinės literatūros, ypač klasikų raštų, žodžių, reikalingų tekstams suprasti, mokslus einančiai jaunuomenei savo kalbai ugdyti, įvairiems funkciniams kalbos stiliams atspindėti, neretai tinkamų ir tam tikroms naujoms sąvokoms reikšti. Iš viso į per 50 tūkstančių žodyno straipsnių sudėta apie 80 tūkstančių bendrinių žodžių ir apie 3000 svarbiausių Lietuvos ir pasaulio vietovardžių. Žodyne pateikti sunorminti žodžiai, teikiamos vartosenai jų lytys, rašyba, kirčiavimas, paaiškintos svarbiausios žodžių reikšmės, glaustais pavyzdžiais parodytas tų žodžių junglumas ir vartosena, įdėtas geras pluoštas frazeologizmų.


Dabartinės lietuvių kalbos žodyno leidimai: I – 1954, II – 1972, III – 1993, IV – 2000, V – 2003, VI – 2006.


Šiuo metu baigiamas redaguoti „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“, kuriame atsispindės realiai funkcionuojanti kalbos leksika, taisyklinga bendrinės kalbos žodžių vartosena. Žodynas buvo rašomas atsižvelgiant į pakitusią kalbos padėtį, naujus žinių visuomenės bei prestižinės kalbos vartojimo poreikius, į naujausius bendrinės kalbos tyrimo, norminimo rezultatus, paskelbtą ar kitaip pareikštą kritiką.